STEREO-PHOTO-VERLAG HENKEL

STEREOFOTO-SERIE SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN

STEREOFOTO-SERIE SCHLOSS LINDERHOF

STEREOFOTO-SERIE SCHLOSS HERRENCHIEMSEE

STEREOBETRACHTER MODELL I

STEREOBETRACHTER MODELL II